Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen die in Wallonië een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een vergunning kunnen voorleggen. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. In bijlage aan deze nieuwsbrief vindt u, voor uw informatie, de integrale tekst van de omzendbrief (bij twijfel is de Franstalige tekst van toepassing). Zoals duidelijk uit deze omzendbrief blijkt, worden met dier ook honden en katten bedoelt.

Wat als u in niet in Wallonië woont?
Asielen, verkopers en kwekers die niet in Wallonië wonen, moeten dit document niet opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.
Kopers die niet in Wallonië wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit document kunnen voorleggen. Ze moeten dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij:

Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environnement, Agriculture
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes

E-mail : fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be

U vermeldt steeds uw naam, adres en rijksregisternummer.

Wat als u in wel in Wallonië woont?
De tekst van de omzendbrief is voor u volledig van toepassing. Concreet:
Asielen, verkopers en kwekers moeten dit document opvragen, ook als de koper of adoptant niet in Wallonië woont.
Kopers die in Wallonië wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië moeten deze vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.