Om in aanmerking te komen voor de publicatie van een toekomstig nest / geboren nest, dient u ons onderstaand document ingevuld terug te bezorgen*

Enkel leden van de BLRC kunnen een aanvraag indienen.

Na 3 maanden, komt de publicatie automatisch te vervallen, behalve u ons anders zou informeren van het aantal pups nog beschikbaar.

Voorwaarde voor publicatie :

 • Te minste 6 maanden lid zijn.
 • Per mail of post een copij van de volgende documenten opsturen:
  • Goedkeuringsnummer (HK,……)
  • Stamboom van de ouders (erkend door de FCI)
  • Hd +Ed + Sd
  • Ogen ECVO (elke 2 jaar)
  • Het formulier van bemiddeling correct ingevuld *
  • Indien mogelijk ook :
   • De genetische testen PRA/CNM/EIC/Narco/RD-OSD/HPNK/SD2…
   • Sommige resultaten werk /show /…

*Formulier van bemiddeling (PDF):

Hulp nodig ? :