Dagelijks Bestuur

De BLRC heeft een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De overige leden zijn lid van de show -of werkcommissie.

Filip BOLLEN
Voorzitter/Président
Diederik BRUTSAERT
Penningmeester/Trésorier
Kristie DECKERS
Secretaris/Secrétaire