De BLRC heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De overige bestuursleden zijn voorzitter van een commissie.

Filip BOLLEN
Voorzitter/Président
Diederik BRUTSAERT
Penningmeester/Trésorier
Kristie DECKERS
Secretaris/Secrétaire