Wenst u lid te worden wan de BLRC

Als lid betaalt u de som van 35 € per jaar.

 • Het lidgeld, zijnde 35 euro, op het BLRC-rekeningnummer
  BE07 0013 7616 5066 met als mededeling je ‘naam’ en ‘lidgeld 2023’.
  Indien meerdere leden van hetzelfde gezin lid zijn, vragen we om afzonderlijke overschrijvingen te doen.
  Zo kunnen er geen vergissingen gebeuren.
  De correctheid van gegevens en de tijdige betaling van het lidgeld is nodig om mogelijke discussies omtrent de inbegrepen verzekering te vermijden.
 • Een lidmaatschap geeft recht op kortingen op alle evenementen georganiseerd door onze club zoals Working-tests, Field trials, clubshows en andere evenementen.
 • Ieder lid is verzekerd voor alle activiteiten georganiseerd door de kynologische VdA clubs en omhelst het gedeelte burgerlijke aansprakelijkheid en een persoonlijke ongevallenverzekering. Meer info over deze verzekering, de (vrijwillige) uitbreidingsmogelijkheden en aangifteformulieren kan u terugvinden op http://www.kkush.be/nl/licenties

Stuur het onderstaande formulier per e-mail terug naar Kristie Deckers

Bent u al lid en wilt uuw lidmaatschap verlengen.

Lidgeld: 35 € per jaar

Betalingsinformatie : IBAN : BE07 0013 7616 5066
(BIC : GEBABEBB) met vermelding van je NAAM + LIDGELD 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristie Deckers via e-mail