Lidmaatschap

Wenst u lid te worden van de BLRC?

Als lid betaalt u de som van 50€ per jaar.

 • Het lidgeld, zijnde 50 euro, te betalen op het BLRC-rekeningnummer
  BE07 0013 7616 5066 met als mededeling je ‘naam’ en ‘lidgeld 2024’.
  Indien meerdere leden van hetzelfde gezin lid zijn, vragen we om afzonderlijke overschrijvingen te doen.
  Zo kunnen er geen vergissingen gebeuren.
  De correctheid van gegevens en de tijdige betaling van het lidgeld is nodig om mogelijke discussies omtrent de inbegrepen verzekering te vermijden.
 • Een lidmaatschap geeft recht op kortingen op alle evenementen georganiseerd door onze club zoals Working-tests, Field trials, clubshows en andere evenementen.
 • Ieder lid is verzekerd voor alle activiteiten georganiseerd door de kynologische VdA clubs en omhelst het gedeelte burgerlijke aansprakelijkheid en een persoonlijke ongevallenverzekering.
 • dit behelst ook de verplichte licentie die nodig is om te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Bent u al lid en wilt u uw lidmaatschap verlengen?

Lidgeld: 50€ per jaar

Betalingsinformatie : IBAN : BE07 0013 7616 5066
(BIC : GEBABEBB) met vermelding van je NAAM + LIDGELD 2024.

Informeer ons in geval uw  contactgegevens gewijzigd zijn.