Om in aanmerking te komen voor de publicatie van een toekomstig nest / geboren nest, dient u ons onderstaand document ingevuld terug te bezorgen (Download hier het document)

Enkel leden van de BLRC kunnen een aanvraag indienen. Na 3 maanden, komt de publicatie automatisch te vervallen, behalve u ons anders zou informeren van het aantal pups nog beschikbaar.

Voorwaarde voor publicatie :

Te minste 6 maanden lid zijn.

Per mail of post een copij van de volgende documenten opsturen:

Stamboom KMSH

Hd

Ogen ECVO (elke 2 jaar)

De formulier van bemiddeling behoorlijk ingevuld *

Meer indien mogelijk :

Ed – Sd

De genetischetesten PRA/CNM/EIC/Narco/RD-OSD/HPNK/SD2…

Sommige resultaten werk /show / sociaal test…

Contact : vandersmissen.michou@skynet.be

Tel/Fax : 32 67 49 17 48

* Formulier van bemiddeling:  Download hier het document